ورزش رستا

معاونت تربیت بدنی جمعیت طلوع رهایی رستا

همه چیز ردباره ورزش دفتع شخصی

 

بسمه تعالی

مقدمه

از زمان های خیلی دور در کشورهائی مثل ژاپن و چین سلاحهائی چون نانچاکو ،چوب ،سای،شمشیر و.... بعنوان یک

وسیله دفاعی و یا بعنوان یک وسیله جنگی مورد استفاده قرار می گرفته و براثر مرور زمان نوع تکنیک ها و نحوه استفاده از

این سلاحها ، پیشرفته و علمی تر شده است تا آنجائیکه بعضی از این سلاحها در مسابقات ورزشی نقش اصلی را به خود گرفته

است .در حال حاضر در کلیه ورزش های رزمی از برخی از این سلاحها استفاده می شود اما نحوه استفاده و کاربرد آنها تا

کنون مخصوص افراد رزمی کار بوده و تنها کسانی که مدتی در ورزش رزمی فعالیت کرده باشند می توانند از این سلاحها

استفاده نمایند.

در حال حاضر در ایران شیوه نوینی در آموزش این سلاحها بوجود آمده است که برای هررده سنی و برای تمام افراد جامعه به

راحتی قابل درک وفراگیری می باشد و بصورت مفید قابلیت اجرا در حالات دفاعی دارد.

 

 

 

آموزش سلاحهای سرد در ایران

استاد حسین خاکی بنیانگذار سبک سلاحهای سرد ودفاع شخصی در ایران می باشد.نامبرده در سال 1341 در تهران متولد و در

سال 1356 در ورزشهای رزمی فعالیت نموده و از سال 1365 بطور مستمر به تدوین وآموزش سلاحهای سرد

(نانچاکو-چوب-تونفا-شمشیر- سای و ....)پرداخته است و برای اولین بار شیوه نوینی در آموزش سلاحهای سرد ابداع کرده و

همچنین برای اولین بار تکنیک ها را به صورت سی دی و نوارهای ویدئوئی ارائه نموده است.

 

شرایط و نحوه ارتقاء کمربند سفید تا مشکی

دان 8

کمربند زرد

وسیله آموزش نانچاکو

هدف آموزش : اجرای شصت تکنیک نانچاکو که حکم الفبای نانچاکو را دارد و در پایان هنرجو قادر خواهد بود نانچاکو را در اطراف خود هدایت یا مهار نماید.

مدت آموزش : سه ماه بطوری که هنرجو همگام با کلاس حرکت کند.

کیفیت آزمون :اجرای شصت تکنیک انفرادی نانچاکو در زمان زیر 2 دقیقه بطوریکه هر تکنیک یکبار زده شود.

آمادگی جسمانی : در این رده کمربندی انگشتان دست و مچ و بازو

و کتف ازآمادگی خوبی برخوردار می شود.

دفاع شخصی : اجرای 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن مچ دست.

کمربند سبز

وسیله آموزش نانچاکو

هدف آموزش :اجرای 5 کاتا نانچاکو تک ،که هنرجو بعد از پایان رساندن این دوره کاربردی قادر خواهد بود در مبارزات و یا نمایش های نانچاکو هنر نمائی نماید و در آن شکل منطقی پیدا کند در این دوره سرعت عمل فرد بالا رفته و از نانچاکو بعنوان یک وسیله دفاعی می تواند استفاده نماید.

مدت آموزش :3 ماه بطوری که هنرجو همگام با کلاس حرکت نماید.

کیفیت آزمون :اجرای 5 کاتا نانچاکو تک ،همراه با قدرت و سرعت منطقی در زوایای ذکر شده در کاتاها.

آمادگی جسمانی :در این مقطع از تمرینات عضلات پا و دست رو به انعطاف رفته و از سرعت عمل خاصی برخوردار می شود.

دفاع شخصی :اجرای 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن یقه.

کمربند قرمز

وسیله آموزش ناچاکو دوتائی (دوبل)

هدف آموزش :اجرای تکنیک های انفرادی و5 کاتا که هنر جو بعد از آموختن موارد یادشده قادر خواهد بود همزمان با هر دو دست خود از نانچاکو استفاده نماید و همچنین توانائی آن را پیدا کرده است که در حمله ها و یا دفاع عکس العمل سریعتری از خود نشان دهد و انعطاف بدن در این دوره در حد خوبی بالا خواهد رفت.

کیفیت آموزش :4 ماه بطوری که هنر جو همگام با کلاس خودرا آماده نماید.

کیفیت آزمون :اجرای حرکت انفرادی و 5 کاتا با قدرت و سرعت منطقی و اجرا در زوایای صحیح کاتاها.

آمادگی جسمانی :قدرت عضلات دست وپا بالا رفته و از نظر تمرکز رشد بالائی را پیدا می کند.اصطلاحا هنرجو دو فکری را می آموزد.

دفاع شخصی : 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن گردن و موی سر.

کمربند قهوه ای

وسیله آموزشی :چوب

هدف آموزش : اجرای 30 تکنیک انفرادی چوب و 5 کاتا.در این رده کمربندی

1-هنرجو قادر خواهد بود ضربات حمله کننده را از خود دفاع نماید.

2-هنرجو قادر خواهدبود به شکل صحیح و با سرعت خوبی حمله نماید.

3-هنرجو توانائی خاصی را در رابطه با فراگیری این سلاح پیدا خواهد نمود.در این رده ترس هنرجو از مبارزه کاسته خواهدشد.

4-هنرجو انعطاف خوبی رامی تواند به بدن خود بدهد.

مدت آموزش :4ماه به شرط فعالیت مثبتی که هنرجوازخود نشان می دهد.

کیفیت آموزش :اجرای صحیح 5 کاتا با سرعت و قدرت لازم و اجرای 30 حرکت انفرادی.

آمادگی جسمانی :در این رده از کمربند کل بدن از آمادگی خوبی برخوردار می - شود و همچنین قدرت فکر و بینائی نسبت به اجرای تکنیک در حد مطلوبی افزایش پیدا می کند.

دفاع شخصی : 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن کمر و پا.

کمربند مشکی

وسیله آموزشی:تونفا

هدف آموزش :اجرای 25تکنیک انفرادی و 5 کاتای تونفا تک و 5 کاتای تونفا دوبل . دراین رده کمربندی هنرجو چنان تسلطی پیدا خواهد کرد که در مقابل حملات دفاع و یا بلافاصله حمله نماید.

مدت آموزش :3 الی4 ماه با توجه به حضورفعال هنرجودر کلاس درس.

کیفیت آزمون :اجرای 25تکنیک انفرادی و 5 کاتای تونفا تک ،و5 کاتای تونفا دوبل در سرعت و زمان مطلوب و عکس العمل منطقی و به موقع.

آمادگی جسمانی :انگشتان دست ومچ و کتف همراه با حرکات موزون پا و جابجائی بدن در اشکال مختلف و انعطاف بدن در حد مطلوب انجام می گیرد.

دفاع شخصی :15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات چوب توسط سلاح نانچاکو و همچنین بدون سلاح.

کمربند مشکی دان ۱

وسیله آموزش :شمشیر

هدف آموزش : اجرای 10 تکنیک انفرادی و 5 کاتا . در این رده کمربند هنرجو قادر خواهد بود وسیله آموزشی را به زیبائی حرکت داده و از ان وسیله به خوبی استفاده نماید .

مدت اموزش :3 الی 4 ماه خواهد بود با توجه به حضور فعال هنرجو در کلاس.

کیفیت آزمون : اجرای تکنیک های انفرادی و 5 کاتا ،در سرعت و زمان مطلوب و عکس العمل به موقع و منطقی.

آمادگی جسمانی :انگشتان دست ومچ و کتف همراه با حرکات موزون پا و دست وانعطاف بدن در حد مطلوب انجام می گیرد.

دفاع شخصی :15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات دست وپا

کمربند مشکی دان 2

وسیله آموزش :سای

هدف آموزش :اجرای 10 تکنیک انفرادی و 5 کاتا .در این رده کمربندی هنرجو قادرخواهدبود در مقابل حرکات عکس العمل خوبی داشته باشدو از خود دفاع نماید.

مدت آموزش : 3 الی 4 ماه خواهدبود با توجه به حضورفعال هنرجو درکلاس.

کیفیت ازمون : اجرای ده تکنیک انفرادی و5کاتا در سرعت و زمان مطلوب همراه با انعطاف و عکس العمل سازی به موقع.

آمادگی جسمانی :انگشتان دست و مچ از انعطاف و سرعت بسیارخوبی برخوردار خواهد شد.

دفاع شخصی : 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات شمشیر و مشابه آن.

کمربندمشکی دان 3

وسیله آموزش :کارد

هدف آموزش :اجرای ده تکنیک انفرادی و 5 کاتا و دفاع شخصی کارد و پرتاب کارد.هنرجو در این رده از کمربندی قادر خواهد بود با انگشتان دست خود وسایل کوچک را نیز به زیبائی به حرکت در اورد.

مدت آموزش : 3 الی 4ماه با توجه به حضور فعال هنرجو در کلاس.

کیفیت آزمون :اجرای 10 تکنیک انفرادی و 5 کاتا و دفاع شخصی همراه با سرعت و انعطاف.

آمادگی جسمانی : در این رده قدرت دید و عکس العمل فرد در مقابل ضربات بالا رفته و اعتماد به نفس خوبی پیدا خواهد کرد.

دفاع شخصی :15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات کارد.

کمربند مشکی دان 4

وسیله آموزش :زنجیر

هدف آموزش :اجرای 10 تکنیک انفرادی و 5 کاتا. در این رده از کمربند هنرجو قادر خواهد بوداز هر وسیله متحرکی به نحو مطلوبی استفاده نماید.

مدت آموزش : 3 الی 4ماه با توجه به حضور منظم وفعال هنرجو در کلاس .

کیفیت آزمون :اجرای صحیح 10 تکنیک انفرادی و5 کاتا همراه با سرعت لازم.

آمادگی جسمانی :در این رده از کمربند اعضاء بدن از انعطاف مطلوبی برخوردار خواهد شد ومچ دست و بازوها از قدرت خوبی برخوردار می شود.

دفاع شخصی : 10 عدد دفاع شخصی در مقابل حرکات دوار(زنجیر،طناب،....).

کمربند مشکی دان 5

وسیله اموزشی :سانچاکو

هدف آموزش : اجرای 10 تکنیک انفرادی و 5 کاتا . در این رده کمربندی هنرجو قادر خواهدبود ازوسایل دوار و ثابت به خوبی استفاده نموده و حرکات موزونی را بوجود آورد.

مدت آموزش : 3 الی 4 ماه بوده با توجه به حضور فعال هنرجودرکلاس.

کیفیت آزمون : اجرای 10 تکنیک انفرادی و 5 کاتا با سرعت وانعطاف خوب و به موقع.

آمادگی جسمانی : کلیه اعضاءبدن از سرعت و قدرت خوبی برخوردارخواهدشد.

دفاع شخصی : 15عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات چوب و شمشیر،زنجیر و......

کمربند مشکی دان 6

وسیلهآموزش :چوب کوتاه

هدف آموزش :اجرای 10 تکنیک انفرادی و 5 کاتا .در این رده کمربندی هنرجوقادرخواهد بودبا دو دست در مقابل ضربات دوار و ثابت از خود دفاع نماید و حرکات موزونی را بوجود بیاورد.

مدت آموزش :3 الی 4ماه با توجه به حضور فعال هنرجو درکلاس.

کیفیت آزمون :اجرای 10 تکنیک انفرادی و5 کاتا با سرعت و انعطاف خوب و به موقع.

آمادگیجسمانی : کلیه اعضاء بدن ازسرعت وقدرت خوبی برخوردار خواهد شد و همچنین قدرت تمرکز فرد در حد مطلوبی بالا می رود.

دفاع شخصی : 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات چوب،تونفا وشمشیر.

کمربند مشکی دان 7

وسیله آموزش : چوب وتونفا-شمشیر وسای

هدف آموزش :اجرای 3کاتای مبارزه(چوب وتونفا) و اجرای 3کاتای مبارزه(شمشیر و سای). در این رده کمربندی هنرجو قادر خواهد بود درمقابل ضربات به شکل منطقی دفاع نموده و توانائی های فکری و فیزیکی خود را به حد مطلوب وبالائی برساند.

مدت آموزش :3الی 4ماه بوده با توجه به حضور فعال هنرجو درکلاس.

کیفیت آزمون :اجرای 3کاتای مبارزه (چوب وتونفا)واجرای 3کاتای مبارزه (شمشیر و سای)با سرعت و انعطاف خوب وبه موقع.

آمادگی جسمانی :در این رده فرد باتوجه به توانائی های فیزیکی در حد مطلوبی اعتماد به نفس داشته و قادر خواهد بودمقابل هجوم ها خونسردی خود راحفظ کرده واز خود دفاع نماید.

دفاع شخصی :15 عدد دفاع شخصی در مقابل درگیری های خیابانی بدون وسیله.

کمربند مشکیدان 8

وسیله آموزش :چوب بلند و دو چوب کوتاه-سانچاکو وچوب

هدف آموزش :اجرای 2 کاتای مبارزه(چوب بلند و2 چوب کوتاه)واجرای 2 کاتای مبارزه(سانچاکو وچوب).در این رده کمربندی هنرجو قادرخواهد بود در مقابل ضربات به شکل منطقی استفاده نموده و توانائی های فکری وفیزیکی خود را به حد مطلوب وبالائی برساند.

مدت آموزش :3 الی 4ماه بوده با توجه به حضور فعال هنرجو در کلاس.

کیفیت آزمون : اجرای 2 کاتای مبارزه (چوب بلند و دو چوب کوتاه) و اجرای

2 کاتای مبارزه (سانچاکو و چوب) با سرعت بالا و انعطاف پذیری بسیارمطلوب.

آمادگی جسمانی :در این رده فرد با توجه به توانائی های فیزیکی در حدمطلوبی اعتماد به نفس پیدا نموده و قادر خواهد بود باخونسردی کامل در مقابل ضربات چوب بلند و کوتاه و سانچاکو از خود دفاع نماید

دفاع شخصی : 15عدد دفاع شخصی در درگیری های خیابانی در مقابل افراد متجاوز که دارای وسایل مختلف می باشند.

جمعیت طلوع رهایی رستا

نظرات  (۱)

باسلام 

ممنون و سپاس از معرفی ورزشها 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">